معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مخاطب گرامی، در این بخش می توانید پیام خود را بصورت ناشناس به مسولین معاونت ارسال کرده و از طریق کدرهگیری نتیجه درخواست خود را پیگیری نمایید.
گیرنده پیامعنوان پیام
متن پیام
تعداد کاراکترهای مجاز : 512 کاراکتر | تعداد کاراکترهای پیام شما : {0} کاراکتر
فایل پیوست
بازگشت
سامانه مدیریت ارتباطات مستمر (CRM)
اداره فن آوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری
نسخه 1.0